Monday, May 26, 2008

Beras Oh Beras

Kemelut isu kekurangan bekalan beras semakin meruncing sehingga Kerajaan terpaksa mencari alternatif baru bagi menampung keperluan rakyat. Di Dewan Negara isu ini tidak terlepas untuk terus dibangkitkan. Dato' Musa Hj. Sheikh Fadzir bertanyakan bagaimana cara untuk menggalakkan para petani beralih kepada penanaman padi. Tan Sri Datuk Jins Samsuddin menjelaskan dengan menggalakkan penggunaan tanah terbiar kepada tanah pertanian dan memfokuskan kepada penanaman padi adalah salah satu cara bagi menarik minat petani untuk bersawah. Teknologi baru yang diperkenalkan, membolehkan benih padi ditanam di kawasan sawah dan bukit sekaligus meluaskan hasil pengeluaran padi bagi menampung keperluan beras negara.

No comments: