Tuesday, July 1, 2008

Memperkasa Perkhidmatan Pengangkutan Awam

MP Bachok mengkritik prestasi perkhidmatan pengangkutan awam yang dilihat merosot dan kurang memberangsangkan. Ekoran daripada kenaikan harga minyak, warga kota khususnya memilih menggunakan pengangkutan awam untuk ke destinasi tempat kerja. Beliau merasa kecewa dengan perkhidmatan komuter dan LRT yang tidak mengikut jadual sehingga menyebabkan kesesakan di terminal.

**************************************************************************************
Tulip Desa

Kerajaan akan merangka pelan induk pengangkutan sebagai panduan kepada pembangunan rangkaian infrastruktur yang lebih komprehensif serta mewujudkan pelbagai kaedah sistem pengangkutan pelbagai yang bersepadu. Menerusi pelan induk itu, lebih banyak terminal pengangkutan bersepadu akan dibangunkan, khasnya di bandar-bandar utama, dalam usaha meningkatkan integrasi antara pelbagai kaedah pengangkutan serta memperbaiki kecekapan rangkaian.
Pada masa yang sama, usaha akan diambil termasuk memperluas liputan sistem rel transit bandar dan membina lebih banyak terminal pengangkutan bersepadu serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan komuter, bas dan teksi. Ini bertujuan untuk mencapai sasaran penggunaan kenderaan persendirian berbanding pengangkutan awam pada nisbah 70:30 menjelang tahun 2010, khususnya di Lembah Klang. Dengan pelaksanaan pelan tersebut, tiada lagi kesesakan di terminal pengangkutan dan warga kota yang lewat ke pejabat.

No comments: