Monday, November 17, 2008

Majlis penetapan gaji: Pekerja Swasta Berpeluang Menikmati Gaji Tinggi

Oleh: Tulip Desa

Kerajaan prihatin dengan nasib rakyat yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan. Pekerja sektor swasta juga tidak terkecuali tergolong dalam kategori ini. Dianggarkan lebih kurang 2 juta pekerja sektor swasta menerima gaji lebih kurang RM500.
Sehubungan itu, beberapa pendekatan telah diambil untuk membantu pekerja sektor swasta untuk tidak terus dibelenggu kemiskinan.Walaupun kaedah untuk menentukan gaji di pihak swasta adalah berdasarkan kuasa pasaran perjanjian kolektif tetapi ada satu mekanisma iaitu Majlis Penetapan Gaji yang senantiasa diubahsuai mengikut pembaharuan dan permintaan. Bagi mereka yang bekerja di sektor swasta, kementerian telah menyedari terdapat segelintir mereka tidak menerima pendapatan yang lumayan. Menyedari hakikat ini, Kementerian Sumber Manusia telah memohon dan membawa kepada kabinet dan kabinet telah meluluskan penubuhan satu Suruhanjaya Siasatan untuk mengkaji perlu atau tidak MPG ini ditubuhkan dan ia akan memperakukan serta akan dibincangkan pada Majlis Penetapan Gaji.

No comments: