Monday, November 17, 2008

Mekanisma Memantapkan Ekonomi Negara

Oleh: Tulip Desa

Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan supaya negara tidak terus dihimpit dengan masalah kemelesetan ekonomi. Langkah yang diambil ini diharapkan dapat mengembalikan keyakinan rakyat terhadap ekonomi negara. Antaranya, Kerajaan telah menyediakan satu skim di mana IKS di sektor pembinaan diberi bantuan supaya cash flow mereka berada di dalam keadaan stabil bagi mengelakkan daripada kerugian dan masalah gulung tikar.

Kerajaan turut mengumumkan potongan caruman pekerja KWSP sebanyak 3% bertujuan menambahkan perbelanjaan negara. Dengan pertambahan sebanyak 4.8 billion setahun ke dalam poket pekerja dapat menggalakkan mereka untuk terus berbelanja sekaligus meningkatkan kuasa beli mereka. Pihak Bank juga, masih terus memberikan pinjaman, dan ini memberikan gambaran bahawa sistem perbankan di negara kita masih kukuh dan tidak mengalami credit crunch. Justeru itu, langkah-langkah tersebut meyakinkan bahawa ekonomi negara kita akan terus berkembang.

No comments: