Tuesday, November 11, 2008

Malaysia Kekurangan Tenaga Kerja Berkemahiran Tinggi

Kerajaan menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi di Malaysia ekoran daripada sikap rakyat Malaysia yang kurang berminat untuk menceburi bidang berkemahiran tinggi. Oleh itu, peluang ini diambil oleh pekerja asing yang dilihat memonopoli bidang tersebut. Tulip merasakan Kerajaan perlu merangka dasar, strategi dan perancangan supaya tidak lagi berdepan dengan masalah tersebut.
Permasalahan ini telah dijawab oleh Menteri Sumber Manusia dalam sidang dewan pagi ini, bahawa Kementerian Sumber Manusia telah merangka dasar serta merancang pelbagai usaha dan strategi bagi mengatasi kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi di Malaysia. Dasar Kerajaan ialah untuk membangunkan tenaga kerja berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, dilengkapi dengan nilai dan sikap positif bagi membolehkan industri di Malaysia berdaya saing di peringkat tempatan dan antarabangsa.
Kerajaan telah membangunkan Pelan Induk Latihan Dan Pembangunan Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020. Pelan ini bertindak sebagai asas dan hala tuju kepada penggalakan aktiviti pembangunan dan penyediaan program kemahiran kepada belia di negara ini. Perancangan dan pelan tindakan bagi melaksanakan strategi tersebut meliputi usaha-usaha memperkukuhkan kerjasama di antara agensi latihan dan industri, memperkukuhkan maklumat pasaran sumber manusia mahir, memperluaskan kapasiti latihan, mempertingkatkan dan memperluaskan program pembangunan latihan peringkat tinggi dan memperkenalkan program keusahawanan.
Sehingga kini, Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah KSM telah meluluskan 70 buah pusat bertauliah bagi menawarkan sejumlah 173 program latihan di tahap 4 (Diploma Kemahiran Malaysia) atau tahap 5 (Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia) bagi mengatasi masalah tersebut.

4 comments:

sumandak bayu said...

Salam Sis,

kadang-kadang Sumandak tak paham dengan kehendak dan keperluan rakyat kita... part kemahiran ni bukan jugak susah sangat bila dah ramai orang asing ceburi bidang ni baru lah orang kita nak bising.... CUBA lah ubah sikap macam ni....

bungaraya said...

Negara masih kekurangan tenaga mahir terutama dari golongan bumiputera. Kenyataan tersebut betul. Tetapi ianya berlaku pertambahan dari masa kesemasa kalau tak silap saya. Dimana sebahagiannya lari bekerja ke Singapura atau Azerbaizan atau kemana-mana didunia ini kerana negara-negara tersebut melawarkan gaji yang lebih tinggi dari Malaysia. Bukan kerana mereka tidak sayangkan negara ini. Dari kampong saya terdapat 3 orang tenaga mahir dalam pembinaan ( Pandai Kayu dan Pandai Besi ) telah pergi bekerja ke Azerbaizan dan setiap 3 bulan mereka kembali ke Kampong membawa sejumlah wang yang banyak hasil rezeki bekerja disana. 6 bulan mereka bekerja, mereka mampu mendirikan sebuah rumah batu yang besarnya 30 x 35. Okay tak. Tetapi masalahnya diMalaysia kita pula yang ketandusan tenaga pekerja dari golongan kita sendiri. Nampaknya gaji kita rendah kot.

bungaraya said...

Layarilah saya di-chilliriver.blogspot.com. Thanks.

Anak Damit said...

Pekerja kemahiran pun mo amik diploma..amik diploma berapa tahun..pekerja kemahiran dalam pembinaan atau bahasa kasar "tukang" pun mo diploma..kah kah kah...org ada diploma mo jadi tukang..lucu lucu..kita bukan mahu sijil..kita mahu kemahiran..urg pelipin manada diploma !!